Muutoksia työttömyyskassan aukioloaikoihin ja päivärahan hakemiseen vuodenvaihteessa

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu Kuljetusalan työttömyyskassaan 1.1.2021. PAUn työttömyyskassan hakemusarkisto sekä jäsenrekisteritiedot tullaan siirtämään osaksi Kuljetusalan työttömyyskassan tietojärjestelmää joulukuun kahden viimeisen viikon aikana. Tietojen siirrosta aiheutuu käyttökatko kassan käsittelyjärjestelmään sekä Netta-verkkopalveluun 22.12.2020 klo 16.00 alkaen aina 3.1.2021 asti. Käyttökatkon ajan työttömyyskassa on suljettu, puhelinpalvelua ei järjestetä, eikä päivärahoja pystytä maksamaan.

Poikkeuksellisesti täysin työtön tai te-palveluun osallistuva päivärahanhakija voi täyttää joulukuussa hakemuksen tarvittaessa normaalia lyhyemmältä hakujaksolta, jotta päiväraha ehditään maksaa ennen joulunpyhiä.

Jatkohakemusten viimeinen jättöpäivä on perjantai 18.12.2020. Kyseisenä päivänä jätetyt jatkohakemukset pyritään käsittelemään ja päivärahat maksamaan ennen joulua, jos kassalla on hakemusten käsittelyyn tarvittavat tiedot. Osa-aikatyötä tekevän jäsenen tulee kuitenkin täyttää hakemus normaalia palkanmaksujaksoa vastaavaa hakurytmiä noudattaen.

Kuljetusalan työttömyyskassan toiminta käynnistyy maanantaina 4.1.2021. Tällöin jäsenet voivat lähettää hakemuksia ja liitteitä kassalle verkkopalvelun kautta normaalisti ja olla kassaan yhteydessä puhelimitse. Asiakaspalvelu Siltasaarenkadulla on vielä toistaiseksi suljettu koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi.

Kuljetusalan työttömyyskassan yhteystiedot 1.1.2021 alkaen

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 3-5, katutaso, Helsinki (toistaiseksi suljettu)
Postiosoite: PL 65, 00531 Helsinki
Kassan puhelinpalvelu 09 613 111 (ma-pe klo 10.00 -14.00)
Verkkosivut: www.kuljetusalantk.fi

Hallituksen esitys väliaikaisten lakimuutosten jatkamisesta maaliskuun 2021 loppuun saakka

Suojaosa

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin maaliskuun 2021 loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa kalenterikuukauden sovittelujaksolla 31.3.2021 asti. Tällä hetkellä suojaosan korotus on säädetty päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Suojaosa olisi siis 300 euroa 1.4.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021. Jos työsuhde alkaa 1.4.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia.

Opiskelun päätoimisuus lomautustilanteessa

Väliaikaisen poikkeuslain mukaan TE-toimisto ei ole tutkinut lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.-31.12.2020. Hallitus esittää, että opintoja koskeva poikkeus saisi jatkoa vuoden 2021 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että lomautetun päätoimisetkaan opinnot eivät estäisi työttömyysturvan saamista. Myös työttömyysturvan hakeminen helpottuisi opintojen tutkimisen jäädessä pois.

 

Useat väliaikaiset lait päättyvät näillä näkymin 31.12.2020. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 alkaen:

 • omavastuuajalta ei makseta päivärahaa, ellei omavastuuaika ole alkanut viimeistään 31.12.2020
 • ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 6 kuukauden työ- ja jäsenyysaikaa (3 kuukauden sijaan), ellei ansiopäivärahan maksaminen ole alkanut viimeistään 31.12.2020
 • ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika alkaa kulua
 • lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa
 • työllistymissuunnitelman laatimatta jättämisestä ja työllistymistä tukevan palvelun keskeyttämisestä seuraa pääsääntöisesti työttömyysturvan menetys
 • lyhytkestoisten opintojen pidentymisestä yli 6 kuukauden määräajan seuraa pääsääntöisesti työttömyysturvan menetys, jos opinnot todetaan päätoimisiksi
 • omaehtoisiin opintoihin ei voi saada lisäaikaa ja opintojen etenemistä seurataan normaalisti.

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä etuustietoja ensi vuoden alussa

Työttömyyskassat ovat hyödyntäneet tulorekisterissä olevia palkkatietoja vuoden 2020 alusta alkaen. Vuoden 2021 alusta alkaen kassat saavat käyttöönsä myös tulorekisterin etuustiedot.

Etuustietoja hyödynnetään ansiopäivärahapäätösten tukena. Muut sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan estävästi tai vähentävästi.

Työttömyyskassat myös ilmoittavat tiedot maksamistaan etuuksista tulorekisteriin vuodenvaihteesta alkaen.

Ilmoita etuuksista hakemuksessa myös jatkossa

Muista etuuksista tulisi ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa myös tulorekisteritietojen käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä, tulotiedot eivät aina päivity tulorekisteriin välittömästi.

Ilmoita kassaan saamastasi etuudesta, jos haet tai alat saada uutta etuutta, etuuden määrä muuttuu tai haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa. Lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki eivät vaikuta ansiopäivärahaan ja niistä ei tarvitse ilmoittaa.

Lähde: TYJ

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevien muutosten jatkon loppuvuoden ajalle.

Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa olisi siis 300 euroa kuukaudessa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaa 1.1.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia.

Muita työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia on jatkettu vuoden loppuun asti jo aiemmin.

Lähde TYJ

Miten täytetään hakemus lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla.

Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen kyseiseltä viikolta. Jos lomautus kestää tätä pidenpään, täytä hakemukset kalenterikuukauden jaksoissa, kuitenkin niin, että jos kuukausi päättyy keskelle viikkoa, hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka.

Esim 1. Lomautus ajalle 15.6.-21.6.2020.

Täytä hakemus ajalle 15.6.-21.6.2020

Esim 2. Lomautus lyhennetylle työviikolle ajalla 8.6.-30.9.2020

Täytä hakemukset ajalle 8.6.-5.7.2020, 6.7.-2.8.2020 ja 3.8.-6.9.2020 ja 7.9.-4.10.2020.

Jos sinut on lomautettu kokonaan kokoaikatyöstä, voit täyttää ensimmäisen hakemuksen kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja jatkossa aina joko neljän täyden kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos kokoaikainen lomautus kestää kokonaisuudessaan alle neljä viikkoa, täytä hakemus koko lomautusajalta.

Hakemuksen liitteet

Kassalle tulee toimittaa  hakemuksen liitteenä lomautusilmoitus, TE-toimiston antama työvoimapolittinen lausunto sekä lomautuskuukauden palkkalaskelma (jos lomautusilmoituksesta ei ilmene tarkemmin yksittäiset lomautuspäivät). Lausunto lähetetään kassalle sähköisesti TE-toimistosta, pidä vain huoli, että työnhakusi on voimassa heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Mikäli työsuhteesi on toistaiseksi voimassaoleva, työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia jokaisella työviikolla ja viimeisen puolen vuoden aikana ei ole ollut palkattomia poissaoloja, kassa voi käyttää työantajasi tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja. Muussa tapauksessa tulee palkkatodistus toimittaa kassalle.

 

Suojaosan korottaminen ja parannus liikkuvuusavustukseen on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia.

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa.

Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustus pitkiin työmatkoihin

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään 2 kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut 2 tuntia jo aiemmin.

2 tunnin työmatkaedellytys koskee lain voimaantulon jälkeen ja ennen 1.11.2020 alkavia työsuhteita. Voimaantulopäivämäärä varmistuu, kun laki on vahvistettu.

 

Lähde: TYJ

Netta-verkkopalvelun hakemusarkisto on jälleen avattu

Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkistoa koskenut tietoturvahaavoittuvuus on saatu korjattua ja työttömyyskassan sähköinen hakemus-ja liitearkisto on jälleen jäsenten käytössä.

Järjestelmätoimittaja Digian mukaan PAUn työttömyyskassan verkkopalvelussa tietoturvahaavoittuvuutta ei ole käytetty hyväksi. Selvitys on tehty järjestelmän lokitietojen perusteella.

 

Työttömyysturvaan on tehty uusia väliaikaisia muutoksia koronaepidemiasta johtuen ja lisää on jo suunnitteilla

Toukokuussa on hyväksytty välikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa työttömyysturvahakemusten käsittelyä, sillä työttömyysturvahakemuksten määrä on kassoissa noussut koronavirustilanteen vuoksi.

Työttömyysturvalakiin on hyväksytty seuraavat muutokset ajalle 11.5.-31.10.2020

 • Tulot huomioidaan neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta sellaisenaan, kun maksetaan soviteltua päivärahaa, vaikka maksettavaan ajanjaksoon sisältyisi aikoja, joilta päivärahaan ei ole oikeutta.
 • Päivärahaa voidaan tarvittaessa maksaa ennakkoon enintään kuudelta kuukaudelta ilman varsinaista etuuspäätöstä.
 • Yrittäjän tulot voidaan huomioida poikkeuksellisesti hakijan oman ilmoituksen perusteella verotuspäätöksen sijaan, jos tulot ovat  olennaisesti muuttuneet koronaepidemian vuoksi.

Vireillä ovat seuraavat määräajan voimassaolevat lakimuutokset:

 • työtulojen suojaosan nostaminen kalenterikuukauden hakujaksolla 300 euroasta 500 euroon ja neljän viikon hakujaksolla 279 eurosta 465 euroon
 • liikkuvuusavustusta voisi saada, jos edestakainen työmatka kokoaikatyössä olisi yli kaksi tuntia päivässä. Nykyisin liikkuvuusavustusta voi saada, jos edestakainen työmatka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Liikkuvuusavustuksen saaminen helpottuisi siis kokoaikatyötä tekevillä.

Hakemus- ja liitearkisto on väliaikaisesti poistettu käytöstä verkkopalvelussa ilmenneen häiriön vuoksi

Työttömyyskassan Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkisto on tilapäisesti poistettu käytöstä siinä ilmenneen tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Tietoturvahaavoittuvuus on koskenut ainoastaan hakemus- ja liitearkistoa ja tällä hetkellä verkkopalvelua voi turvallisesti käyttää.

Voit lähettää verkkopalveluun hakemuksia ja liitteitä aivan normaalisti sekä olla kassaan yhteydessä viestipalvelun kautta. Tällä hetkellä järjestelmässä ei näy aiemmin lähetettyjen hakemusten ja liitteiden tietoja, mutta tästä ei tarvitse huolestua eikä ryhtyä sen vuoksi toimenpiteisiin.

Hakemusarkisto tullaan palauttamaan takaisin käyttöön mahdollisimman pian. Työttömyyskassa pahoittelee mahdollisesti kassa-asiointiin koitunutta haittaa!

Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset

Työttömyysturvalakiin on tehty seuraavat määräajan voimassaolevat muutokset:

– Ansiopäivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä ja omavastuuaika (5 arkipäivää), kuluu samanaikaisesti kuin päivärahaa maksetaan. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020.

– Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, mikäli henkilö ei ole ehtinyt täyttää normaalia 26 viikon työssäoloehtoa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.

– Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti.

Muutokset tulevat voimaan 15.4.2020, mutta niitä sovelletaan jo 16.3.2020 alkaneisiin lomautus- ja työttömyysjaksoihin.

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-30.6.2020.