Entries by Sara

Muutoksia työttömyyskassan aukioloaikoihin ja päivärahan hakemiseen vuodenvaihteessa

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu Kuljetusalan työttömyyskassaan 1.1.2021. PAUn työttömyyskassan hakemusarkisto sekä jäsenrekisteritiedot tullaan siirtämään osaksi Kuljetusalan työttömyyskassan tietojärjestelmää joulukuun kahden viimeisen viikon aikana. Tietojen siirrosta aiheutuu käyttökatko kassan käsittelyjärjestelmään sekä Netta-verkkopalveluun 22.12.2020 klo 16.00 alkaen aina 3.1.2021 asti. Käyttökatkon ajan työttömyyskassa on suljettu, puhelinpalvelua ei järjestetä, eikä päivärahoja pystytä maksamaan. Poikkeuksellisesti täysin työtön tai […]

Hallituksen esitys väliaikaisten lakimuutosten jatkamisesta maaliskuun 2021 loppuun saakka

Suojaosa Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin maaliskuun 2021 loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa kalenterikuukauden sovittelujaksolla 31.3.2021 asti. Tällä hetkellä suojaosan korotus on säädetty päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso […]

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä etuustietoja ensi vuoden alussa

Työttömyyskassat ovat hyödyntäneet tulorekisterissä olevia palkkatietoja vuoden 2020 alusta alkaen. Vuoden 2021 alusta alkaen kassat saavat käyttöönsä myös tulorekisterin etuustiedot. Etuustietoja hyödynnetään ansiopäivärahapäätösten tukena. Muut sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan estävästi tai vähentävästi. Työttömyyskassat myös ilmoittavat tiedot maksamistaan etuuksista tulorekisteriin vuodenvaihteesta alkaen. Ilmoita etuuksista hakemuksessa myös jatkossa Muista etuuksista tulisi ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa myös tulorekisteritietojen käyttöönoton jälkeen. […]

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevien muutosten jatkon loppuvuoden ajalle.

Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa olisi siis 300 euroa kuukaudessa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla. Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaa 1.1.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia. Muita työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia on […]

Häiriö puhelinpalvelussa torstaina 15.10.2020

Työttömyyskassan puhelinpalvelussa on havaittu palveluntarjoajasta johtuva häiriö maanantaina 15.10.2020. Häiriön takia on mahdollista, että kaikki saapuvat puhelut eivät välity kassalle normaalisti. Ilmennyttä teknistä ongelmaa korjataan parhaillaan.

Käyttökatko Netta-verkkopalvelussa ti 6.10.2020

Netta-verkkopalvelua päivitetään tiistaina 6.10.2020 klo 17.00-21.00. Kyseisellä aikavälillä Netta-verkkopalvelu on poissa käytöstä. Palveluun ei pääse kirjautumaan ja kesken olevat istunnot saattavat katketa. Hakemusten, liitteiden ja viestin lähettäminen kassalle on hyvä ajoittaa toiseen ajankohtaan. Pahoittelemme käyttökatkon aiheuttamaa haittaa kassa-asioinnille.

Käyttökatko Netta-verkkopalvelussa ma 21.9.2020 klo 17:00 – 21:00

Netta-verkkopalvelua päivitetään maanantaina 21.9.2020 klo 17.00-21.00. Kyseisellä aikavälillä Netta-verkkopalvelu on poissa käytöstä. Palveluun ei pääse kirjautumaan ja kesken olevat istunnot saattavat katketa. Hakemusten, liitteiden ja viestin lähettäminen kassalle on hyvä ajoittaa toiseen ajankohtaan. Pahoittelemme käyttökatkon aiheuttamaa haittaa kassa-asioinnille.