Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021

Työttömyyskassojen edustajistot ovat päättäneet työttömyyskassojen yhdistymisestä sekä sulautumisluvan hakemisesta Finanssivalvonnalta. Lupaa haettaessa pyydetään sulautumisen rekisteröintiä Finanssivalvonnan työttömyyskassarekisteriin sekä sääntömuutosten vahvistamista.

Työttömyyskassan nimenä säilyy Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee kuljetus-, logistiikka- tai viestinvälitysaloilla, niihin liittyvillä ammattialoilla tai näihin liittyvissä toimihenkilötehtävissä.

Kuljetusalan Työttömyyskassassa on sulautumisen jälkeen noin 42 000 jäsentä.

Yhdistymisellä vahvistetaan työttömyyskassan jäsenten palvelua. Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä toimenpiteitä. Jäsenten työttömyysturva ja oikeus etuuksiin jatkuu uudessa kassassa kuten ennen sulautumista.

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa kassanjohtaja Annika Skogberg
puh. 045 7730 1023 ja

Kuljetusalan Työttömyyskassan kassanjohtaja Anne Liikanen
puh. 050 595 6707