Miten täytetään hakemus lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla.

Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen kyseiseltä viikolta. Jos lomautus kestää tätä pidenpään, täytä hakemukset kalenterikuukauden jaksoissa, kuitenkin niin, että jos kuukausi päättyy keskelle viikkoa, hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka.

Esim 1. Lomautus ajalle 15.6.-21.6.2020.

Täytä hakemus ajalle 15.6.-21.6.2020

Esim 2. Lomautus lyhennetylle työviikolle ajalla 8.6.-30.9.2020

Täytä hakemukset ajalle 8.6.-5.7.2020, 6.7.-2.8.2020 ja 3.8.-6.9.2020 ja 7.9.-4.10.2020.

Jos sinut on lomautettu kokonaan kokoaikatyöstä, voit täyttää ensimmäisen hakemuksen kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja jatkossa aina joko neljän täyden kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos kokoaikainen lomautus kestää kokonaisuudessaan alle neljä viikkoa, täytä hakemus koko lomautusajalta.

Hakemuksen liitteet

Kassalle tulee toimittaa  hakemuksen liitteenä lomautusilmoitus, TE-toimiston antama työvoimapolittinen lausunto sekä lomautuskuukauden palkkalaskelma (jos lomautusilmoituksesta ei ilmene tarkemmin yksittäiset lomautuspäivät). Lausunto lähetetään kassalle sähköisesti TE-toimistosta, pidä vain huoli, että työnhakusi on voimassa heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Mikäli työsuhteesi on toistaiseksi voimassaoleva, työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia jokaisella työviikolla ja viimeisen puolen vuoden aikana ei ole ollut palkattomia poissaoloja, kassa voi käyttää työantajasi tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja. Muussa tapauksessa tulee palkkatodistus toimittaa kassalle.