Työttömyysturvaan on tehty uusia väliaikaisia muutoksia koronaepidemiasta johtuen ja lisää on jo suunnitteilla

Toukokuussa on hyväksytty välikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa työttömyysturvahakemusten käsittelyä, sillä työttömyysturvahakemuksten määrä on kassoissa noussut koronavirustilanteen vuoksi.

Työttömyysturvalakiin on hyväksytty seuraavat muutokset ajalle 11.5.-31.10.2020

  • Tulot huomioidaan neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta sellaisenaan, kun maksetaan soviteltua päivärahaa, vaikka maksettavaan ajanjaksoon sisältyisi aikoja, joilta päivärahaan ei ole oikeutta.
  • Päivärahaa voidaan tarvittaessa maksaa ennakkoon enintään kuudelta kuukaudelta ilman varsinaista etuuspäätöstä.
  • Yrittäjän tulot voidaan huomioida poikkeuksellisesti hakijan oman ilmoituksen perusteella verotuspäätöksen sijaan, jos tulot ovat  olennaisesti muuttuneet koronaepidemian vuoksi.

Vireillä ovat seuraavat määräajan voimassaolevat lakimuutokset:

  • työtulojen suojaosan nostaminen kalenterikuukauden hakujaksolla 300 euroasta 500 euroon ja neljän viikon hakujaksolla 279 eurosta 465 euroon
  • liikkuvuusavustusta voisi saada, jos edestakainen työmatka kokoaikatyössä olisi yli kaksi tuntia päivässä. Nykyisin liikkuvuusavustusta voi saada, jos edestakainen työmatka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Liikkuvuusavustuksen saaminen helpottuisi siis kokoaikatyötä tekevillä.