Osa työttömyysturvalain lomautettuihin liittyvistä muutoksista on hyväksytty

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Tällä muutoksella on tarkoitus nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja myös otettava vastaan heille tarjottu työ. Ilmoitautuminen TE-toimistoon tehdään sähköisesti täältä.

Voimaantulleet muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Työttömyysturvaan on valmisteilla myös muita muutoksia. Näiden muutosten käsittely eduskunnassa ei kuitenkaan ole vielä alkanut. Mahdollisesti tulossa olevien muutosten myötä työttömyysturvaa maksettaisiin lomautuksen tai työttömyyden alusta ilman omavastuuaikaa ja ansiopäivärahaa voisi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella. Lisäksi enimmäisaika ei kuluisi lomautusten aikana.

Lue lisää HE27/2020