Tulorekisteri työttömyyskassan käyttöön vuoden 2020 alussa

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkka- ja etuustiedot 1.1.2020. Kassat alkavat lähettää tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista vuodesta 2021 alkaen.

Se miten laajasti työantajasi ilmoittaa palkkatietosi tulorekisteriin, tulee vaikuttamaan hakemuksen liittteiksi tarvittavien tietojen määrään. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Omat tietosi voit tarkastaa kirjautumalla tulorekisteriin osoitteessa www.tulorekisteri.fi