Hallituksen esitys työttömyysturvan tasokorotuksesta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perusturvaetuuksiin tehtävästä tasokorotuksesta. Muutos vaikuttaisi myös ansiopäivärahaan, sillä ansiopäivärahan perusosan suuruutta säätelee peruspäivärahan määrä.

Hallituksen esityksen mukaan korotuksen suuruus perusosaan olisi noin 20 euroa kuukaudessa ja se tulisi voimaan ensi vuodenvaihteessa.

Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimalla osalla ansiopäivärahan saajia korotuksen suuruus tulisi olemaan noin 11 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa hallituksen esityksestä 39/2019 voit katsoa täältä