Kansallinen tulorekisteri työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Tässä vaiheessa tulorekisteriä alkavat käyttää mm. Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset sekä ETK.

Toisessa vaiheessa, vuonna 2020, käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Työttömyyskassan jäsenen tulee siis vuoteen 2020 saakka edelleen ilmoittaa työttömyyskassalle palkkatietonsa hakemuksensa liitteenä kuten tähänkin saakka. Työttömyyttä edeltävät tulot ilmoitetaan palkkatodistuksella ja soviteltua päivärahaa hakevat osa-aikaisesti työskentelevät toimittavat kassalle hakujaksoa vastaavan tilinauhan normaaliin tapaan.