Työttömien aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta työmarkkinoilla aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Aktiivisuuden seurannan hoitavat työttömyysetuuden maksajat eli työttömyyskassat ja Kela.

Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

On kuitenkin joitakin poikkeavia tilanteita, jolloin työtön on vapautettu aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos henkilö on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa siihen päätöstä tai jos henkilö jo saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettävää etuutta. Vapautuksen saa myös sellainen henkilö, joka työskentelee omais- tai perhehoitajana. Aktiivisuutta ei seurata tai etuuden tasoa alenneta, jos henkilön yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

 

Aktiivisuusedellytys täyttyy 65 maksupäivän aikana, jos henkilö

  • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli 241 euroa (vuonna 2018)
  • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Esimerkki 1.

Etuutta maksetaan ajalle 1.1. – 31.3.2018 jokaiselta päivältä täytenä tai vähennettynä yhteensä 65 päivältä. 1.4.2018 lukien alkaa uusi 65 päivän seurattava jakso.

Päivärahaa ei leikata 1.4.2018 alkaen jos etuuden saaja on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen ajalla 1.1. – 31.3.2018. Mikäli hän ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä päivärahaa leikataan 1.4.2018 alkaen 4,65 prosenttia.

 

Esimerkki 2.
Etuutta maksetaan ajalla 1.1. – 28.2.2018 täytenä tai vähennettynä yhteensä 43 päivältä. Ajalla 1. – 31.3.2018 päivärahaa maksetaan 1 päivältä. Ajalla 1. – 30.4.2018 päivärahaa maksetaan yhteensä 21 päivältä. Ajalla 1.1. – 30.4.2018 henkilölle on maksettu päivärahaa yhteensä 65 maksupäivältä. Uusi 65 päivän seurattava aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.5.2018 alkaen.

Päivärahaa ei leikata 1.5.2018 alkaen jos etuuden saaja on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen ajalla 1.1. – 30.4.2018. Mikäli hän ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä, päivärahaa leikataan 1.5.2018 alkaen 4,65 prosenttia.

 

Esimerkki 3.

Päivärahaa maksetaan ajalle 1.1 – 4.2.2018 täytenä tai vähennettynä yhteensä 25 päivältä. 11.2.2018 henkilön työssäoloehto täyttyy tai henkilö vastaanottaa yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön.

Tällaisen tilanteen jälkeen tarkastelujakso alkaa aina alusta, ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta, ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.