Kassan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Erityisesti oltiin tyytyväisiä hakemusten käsittelyn luotettavuuteen.

PAU työttömyyskassassa tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus web-kyselynä marraskuussa 2016. Kysely lähetettiin 2000 jäsenelle ja kaikkiaan 374 kassan jäsentä vastasi kyselyyn (19 %) vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia.

Kyselyllä selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä muun muassa kassan antamien päätösten luotettavuuteen ja nopeuteen, asiakaspalveluun, puhelinpäivystykseen sekä verkkopalvelun toimivuuteen. Vastauksissa käytettiin arvoasteikkoa 1=Heikko, 2 ja 3= Tyydyttävä, 4 ja 5= Hyvä, 6 =Erinomainen.

Kassa sai yleisarvosanaksi 4,44, mikä on hieman parempi tulos kuin vuonna 2012, jolloin yleisarvosana oli 4,39. Erityisen tyytyväisiä oltiin hakemusten käsittelyn luotettavuuteen sekä sähköisen asioinnin helppouteen ja verkkosivujen toimivuuteen. Hakemusten käsittelyn nopeuskin sai hyvän arvosanan, vaikka käsiteltävien hakemusten määrä on lisääntynyt 25,4 % vuodesta 2014.

Parannettavaakin löytyi. Erityisesti kassan puhelinpäivystyksessä koettiin olevan puutteita muun muassa puhelinpäivystäjien tavoitettavuuden sekä aukioloaikojen suhteen. Yksittäisistä kommenteista kävi ilmi, että puhelinpäivystysaikoja pitäisi lisätä erityisesti iltapäiviin.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella kassa on päättänyt muuttaa puhelinpäivystysaikojaan 1.3.2017 lukien. Lisäksi puhelinpäivystäjiä lisätään, jotta kaikkia puhelimitse mieluiten asioivia asiakkaita voitaisiin jatkossa palvella paremmin.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!