Jäsenmaksu 2017

Kassan vuoden 2017 jäsenmaksuprosentti on 0,60 % jäsenen ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista ja kassan maksamista etuuksista kassan sääntöjen mukaisesti. Muista kuin kassan maksamista sosiaalietuuksista jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että jäsen itse ilmoittaa asiasta kassan jäsenrekisteriin Web-lyytin kautta tai puhelmitse numerossa (09) 6131 1719 tai (09) 6131 1724.

Saat vähentää sekä ammattiliiton, että työttömyyskassan jäsenmaksun verotuksessa!