Otin vastaan Uusi polku -sopimuksen. Miten haen päivärahaa?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi Työ-ja elinkeinotoimistoon. Lähetä kassalle päivärahahakemus liitteineen, kun olet ollut työttömänä pari viikkoa. Työttömyyskassa määrittelee päivärahan suuruuden sinulle valmiiksi ja laskee tarkan jaksotusajan saamallesi tukipaketille. Suosittelemme sinua siis lähettämään hakemuksen heti työn päätyttyä, vaikka päivärahan maksu ei ala välittömästi työttömyyden alkaessa.

Toimita ensimmäisen hakemuksen liitteenä palkkatodistus 26:lta työssäoloehdon täyttävältä viikolta, kopio työtodistuksesta ja irtisanomisilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä (esim. Uusi polku -sopimus). Saatamme tarvita myös muita liitteitä. Lue lisää liitteistä täältä.

Saat ensin päätöksen taloudellisen etuuden jaksotuksesta. Saat myös päätöksen mahdollisesta Te-toimiston antamasta karenssista. Karenssi ja taloudellisen etuuden jaksotus voivat kulua samanaikaisesti. Ensimmäisen päätöksen liitteenä saat kirjeen ja hakemuksen. Kirjeessä neuvotaan, miltä ajalta voit hakea seuraavan kerran työttömyysetuutta.

Muista pitää työnhakusi voimassa Te-palveluissa myös taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana.

Milloin maksu näkyy tililläni?

Voit tutustua kassan keskimääräisiin käsittelyaikoihin täällä. Käsittelyaika voi venyä, jos hakemuksesta puuttuu tarvittavia tietoja ja joudumme pyytämään käsittelyä varten lisäselvityksiä. Päätöksen antamisen jälkeen päiväraha on maksussa kahden pankkipäivän jälkeen.

Esimerkki: Hakemuksesi käsitellään tiistaina. Maksu on tililläsi torstaina.

Miksi päivärahastani on peritty veroa 25%, vaikka palkkaa varten olevan muutosverokorttini veroprosentti on pienempi?

Kassa saa verotiedot palkkatuloa varten yleensä suoraan verottajalta. Ansiopäivärahan veroprosentti on aina vähintään 25%

Esimerkki:

  1. Palkkatulosi veroprosentti on 16% Ansiosidonnaisesi veroprosentti on 25%
  2. Palkkatulosi veroprosentti on 27% Myös ansiosidonnaisesi veroprosentti on 27%

Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, hae verottajalta muutosverokortti etuutta varten. Verokortin voit tilata verkossa verottajan sivuilta. Tässä tapauksessa kassa ei automaattisesti nosta veroprosenttia 25 prosenttiin. Kassa ei saa muutosverokortin tietoja automaattisesti verottajalta.

Olen saanut ansiopäivärahaa enimmäisajan. Miten minun pitää nyt toimia?

Kun olet saanut enimmäisajan ansiosidonnaista päivärahaa, voit hakea työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta.

Jos enimmäisaikasi on täyttymässä, voit hakea päivärahaa vajaaltakin jaksolta.

Esimerkki: Hakujaksosi on yksi kalenterikuukausi. Tiedät, että enimmäisaika täyttyy 15.4. Voit tehdä viimeisen hakemuksen ajalta 1.4-15.4.

Kassa tarkistaa maksettujen päivärahojen määrän ja antaa sinulle päätöksen enimmäisajan täyttymisestä. Päätöksen mukana saat kirjeen. Hae työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta ja toimita hakemuksen liitteenä kassasta saamasi päätös ja kirje. Kirjeessä kerrotaan, kuinka monta työssäoloehtoviikkoa sinulle on kertynyt. Jos täytät työssäoloehdon uudelleen, voit taas hakea ansiosidonnaista päivärahaa kassasta.

Haenko ansiopäivärahaa myös karenssin tai jaksotuksen ajalta?

Sinun ei välttämättä tarvitse täyttää jatkohakemuksia karenssin tai jaksotuksen ajalta. Suosittelemme kuitenkin hakemaan päivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut noin kaksi viikkoa työttömänä. Näin voimme antaa sinulle päätöksen karenssista tai jaksotuksesta ja saamme määriteltyä tulevan päivärahasi määrän valmiiksi.

Toimita jaksotuksen tai karenssin ajalta oma vapaamuotoinen kirjallinen selvitys. Tarvitsemme aukottoman selvityksen koko korvauksettomalta ajalta.

Jos olet työskennellyt, kassa tarvitsee työssäoloajalta erillisen palkanlaskijan kirjoittaman palkkatodistuksen, jossa on selvitetty ennakonpidätyksenalainen palkkatulo (lomaraha ja lomakorvaus eriteltynä) sekä työnantajan yhteystiedot. Jos olet ollut osa-aikatyössä ja työaikasi on vaihdellut viikoittain, lähetä myös selvitys viikoittaisista työtunneistasi.

Jos olet tehnyt jotakin sellaista, josta ei ole ulkopuolisen tahon todistusta (esim. ollut ulkomailla), lähetä oma kirjallinen selvitys siitä, mitä olet tehnyt katkoksen aikana.

Toimita selvitys kassalle jaksotuksen tai karenssin päätyttyä. Selvitystä ei voi tehdä etukäteen.

Saan soviteltua päivärahaa. Miten ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisaika kuluu, kun teen töitä?

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa tavallista hitaammin.

Esimerkki enimmäisajan kulumisesta sovittelun aikana:
Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 euroa kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta kuukauden aikana 4 päivää (200:50=4).

Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan maksamisen enimmäisaikaa jokaiselta maksetulta päivältä, riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

Työssäoloehto kertyy normaalisti myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa.

Onko minulla oikeus lisäpäiviin?

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1950–1954 ja täytät 59 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lähetin kassalle palkkalaskelmia päivärahan määrittelyä varten. Nyt minulta pyydetään palkkatodistusta. Eivätkö palkkalaskelmat riitä?

Valitettavasti palkkalaskelmista ei selviä kaikkia kassan tarvitsemia tietoja. Tästä syystä tarvitsemme ansiosidonnaisen määrittelemistä varten palkkatodistuksen 26:lta viikolta. Palkkatodistuksessa on muun muassa eritelty tulot juuri oikealta ajalta, todistuksessa on maininta työsuhteen päättymiseen liittyvistä ylimääräisistä korvauksista, todistukseen on merkitty palkattomat poissaolot ja eritelty maksetut lomarahat ja lomakorvaukset.

Toimin puolisoni omaishoitajana. Miten omaishoidontuki vaikuttaa päivärahaani?

Ilmoita TE-toimistoon, että toimit omaishoitajana. TE-toimisto antaa asiasta kassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos TE-toimiston lausunnon mukaan sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, voit toimittaa kassalle hakemuksen normaalisti. Liitä hakemuksen mukaan kopio omaishoidonsopimuksesta. Omaishoidon tukea ei vähennetä päivärahastasi. Omaishoitajana toimimisen aikana ei seurata aktiivisuus edellytyksen täyttymistä.

Aloitin pienimuotoisen yritystoiminnan. Miten tämä vaikuttaa päivärahaani?
Ilmoita TE-toimistoon, että olet aloittanut yritystoiminnan. TE-toimisto antaa tästä kassalle työvoimapoliittisen lausunnon. Jos lausunnon mukaan yritystoiminta on sivutoimista, voit hakea soviteltua päivärahaa.

Saamasi yritystulot tarkistetaan verotuspäätöksestä tai muusta luotettavasta selvityksestä.

Olen sanomalehden varhaisjakelussa ja palkkani tipahtaa maaliskuussa 2500 eurosta 1200 euroon kk:ssa. Saanko soviteltua päivärahaa?

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan, kun ilmoittaudut TE-toimistoon kokoaikatyön hakijaksi. Työaikasi saa olla enintään 80 % kokoaikaisen enimmäistyöajasta, eikä työaikaasi ole lyhennetty omasta pyynnöstäsi.

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus lasketaan TE-toimistoon ilmoittautumisesta taaksepäin, niistä 26 kalenteriviikoista, joissa palkallista työaikaa on ollut vähintään 18 tuntia jäsenyysaikana.

Jos sinulla on ollut palkka ennen TE-toimistoon ilmoittautumista 2500,- € kuukaudessa, siitä täysi päiväraha on 67,72 € päivässä. Kun haet soviteltua päivärahaa kuukauden ajalta ja siitä vähennetään osa-aikatyön kuukausipalkka 1200,- € , jää päivärahaa maksettavaksi 46,79 € päivässä. Päivärahaa maksetaan maanantaista perjantaihin.

Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, päivärahan enimmäisaika alkaa alusta. Voit siis nollata enimmäiskestolaskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Ansiopäivärahan laskemiseen huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Ansiopäiväraha lasketaan pääsääntöisesti uudelleen enintään kerran vuodessa.

Uutta työssäoloehtoa seurataan siitä alkaen kun ilmoittauduit työnhakijaksi. Uusi työssäoloehto voi täyttyä aikaisintaan puolen vuoden päästä, jolloin enimmäispäivälaskuri nollataan, mutta päivärahan suuruus ei muutu. Tämän jälkeen seurataan taas uutta työssäoloehtoa ja kun se taas täyttyisi, enimmäisaikalaskuri nollataan, mutta päiväraha voi pienentyä enintään 20 % eli täysi päivärahasi olisi vähintään 54,17 € päivässä.

Jos siirrät jäsenyyden ennen helmikuun loppua TEAMiin, TEAMin jäsenrekisteri ilmoittaa PAUlle erostasi, näin ei jäsenyyteen tule katkoa ja mahdollinen päivärahan maksaminen tapahtuu Teollisuuden työttömyyskassan toimesta.

Miten täytän hakemuksen lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla.

Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen kyseiseltä viikolta. Jos lomautus kestää tätä pidenpään, täytä hakemukset kalenterikuukauden jaksoissa, kuitenkin niin, että jos kuukausi päättyy keskelle viikkoa, hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka.

Esim 1. Lomautus ajalle 15.6.-21.6.2020.

Täytä hakemus ajalle 15.6.-21.6.2020

Esim 2. Lomautus lyhennetylle työviikolle ajalla 8.6.-30.9.2020

Täytä hakemukset ajalle 8.6.-5.7.2020, 6.7.-2.8.2020 ja 3.8.-6.9.2020 ja 7.9.-4.10.2020.

Jos sinut on lomautettu kokonaan kokoaikatyöstä, voit täyttää ensimmäisen hakemuksen kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja jatkossa aina joko neljän täyden kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos kokoaikainen lomautus kestää kokonaisuudessaan alle neljä viikkoa, täytä hakemus koko lomautusajalta.

Hakemuksen liitteet

Kassalle tulee toimittaa  hakemuksen liitteenä lomautusilmoitus, TE-toimiston antama työvoimapolittinen lausunto sekä lomautuskuukauden palkkalaskelma (jos lomautusilmoituksesta ei ilmene tarkemmin yksittäiset lomautuspäivät). Lausunto lähetetään kassalle sähköisesti TE-toimistosta, pidä vain huoli, että työnhakusi on voimassa heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Mikäli työsuhteesi on toistaiseksi voimassaoleva, työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia jokaisella työviikolla ja viimeisen puolen vuoden aikana ei ole ollut palkattomia poissaoloja, kassa voi käyttää työantajasi tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja. Muussa tapauksessa tulee palkkatodistus toimittaa kassalle.

Suomi | Svenska | English | © Copyright 2018 - Pautk.fi | Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa PL 189 00531 HELSINKI, Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki