Kontaktuppgifter

A-kassan har telefonjour (09) 6131 1780 följande tider

Du har tillgång till a-kassans sakkunskap i frågor om arbetslöshetsskyddet. Telefonnumret är (09) 6131 1780.

Telefontjänsten är öppen för våra medlemmar måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 9.00-11.00. Det kan förekomma längre köer under den första halvtimmen.

Till a-kassans e-postadress kan endast skickas allmänna frågor. Skicka aldrig ömtålig information såsom personsignum via oskyddad e-postförbindelse. Om du väljer att inte följa denna anvisning, är a-kassan inte skyldig att ansvara för skyddandet av uppgifterna. E-postadressen är pau.tk(snabel-a)pau.fi (ersätt (snabel-a) med @-tecken).

Vi rekommenderar att skicka personliga frågor och ansökningar med bilagor via a-kassans webbservice. Ansökningarna och bilagorna kan fortfarande skickas per post. Ifall det inte är möjligt för dig att använda elektronisk service, svarar a-kassan på dina frågor per telefon.

Mera information om arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning etc. får du av Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Myndigheter, arbetsgivare och löneräknare kan skicka skyddad e-post via den här länken. De sökande använder fortfarande a-kassans webbservice.

Kontaktuppgifter till arbetslöshetskassan

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
Besöksadress: Broholmsgatan 3-5
00530 Helsingfors

Öppettid för skötsel av ärenden i kansliet:

1.1.-30.4.2018 och 1.9.-31.12.2018, från måndag till fredag kl. 9.00-15.00.
1.5.-31.8.2018, från måndag till torsdag kl. 9.00-15.00, fredagar kl. 9.00-14.00

Förändringar i öppettider uppdateras på förstasidan!

Posten ska sändas till adressen:

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
PB 189
00531 HELSINGFORS

Suomi | Svenska | English | © Copyright 2018 - Pautk.fi | Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa PL 189 00531 HELSINKI, Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki