Kontaktuppgifter

A-kassan har telefonjour (09) 6131 1780 följande tider

Du har tillgång till a-kassans sakkunskap i frågor om arbetslöshetsskyddet. Telefonnumret är (09) 6131 1780.

Telefontjänsten är öppen för våra medlemmar måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 9.00-11.00. Det kan förekomma längre köer under den första halvtimmen.

Till a-kassans e-postadress kan endast skickas allmänna frågor. Skicka aldrig ömtålig information såsom personsignum via oskyddad e-postförbindelse. Om du väljer att inte följa denna anvisning, är a-kassan inte skyldig att ansvara för skyddandet av uppgifterna. E-postadressen är pau.tk(snabel-a)pau.fi (ersätt (snabel-a) med @-tecken).

Vi rekommenderar att skicka personliga frågor och ansökningar med bilagor via a-kassans webbservice. Ansökningarna och bilagorna kan fortfarande skickas per post. Ifall det inte är möjligt för dig att använda elektronisk service, svarar a-kassan på dina frågor per telefon.

Mera information om arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning etc. får du av Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Myndigheter, arbetsgivare och löneräknare kan skicka skyddad e-post via den här länken. De sökande använder fortfarande a-kassans webbservice.

Kontaktuppgifter till arbetslöshetskassan

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
Besöksadress: Broholmsgatan 3-5
00530 Helsingfors

Öppettid för skötsel av ärenden i kundtjänsten:

Förändringar i öppettider uppdateras på förstasidan!

1.9–2.12.2018 från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Fr.o.m. 3.12.2018 är kundtjänsten öppen vardagar kl. 9.00–12.00 och kl. 13.00–15.00. Lunchtid är kundtjänsten stängd kl. 12.00–13.00.

Sommartid från måndag till torsdag kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00, fredagar kl. 9.00–12.00 och 13.00–14.00.

Posten ska sändas till adressen:

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
PB 189
00531 HELSINGFORS

Suomi | Svenska | English | © Copyright 2018 - Pautk.fi | Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa PL 189 00531 HELSINKI, Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki