Kontaktuppgifter

A-kassan har telefonjour (09) 6131 1780 följande tider

Du har tillgång till a-kassans sakkunskap i frågor om arbetslöshetsskyddet. Telefonnumret är (09) 6131 1780.

På måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 13.00–15.00 och torsdagar kl. 9.00-11.00.

Servicetelefon, tfn: 0600 97099 fungerar under alla tider på dygnet. Brådskande ärenden vid annan tidpunkt per telefax, (09) 6131 1789.

Mera information om arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning etc. får du av Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Kontaktuppgifter till arbetslöshetskassan

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
Besöksadress: Broholmsgatan 3-5
00530, Helsingfors

Öppettid för skötsel av ärenden i kansliet:

OBS! Vi stänger fredagen den 3 november kl 13.

1.1.-30.4.2017 och 1.9.-31.12.2017, från måndag till fredag kl. 9.00-15.00.
1.5.-31.8.2017, från måndag till torsdag kl. 9.00-15.00, fredagar kl. 9-14.00

Posten ska sändas till adressen:

Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa
PB 189
00531 HELSINGFORS

Suomi | Svenska | English | © Copyright 2018 - Pautk.fi | Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa PL 189 00531 HELSINKI, Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki