Netta-verkkopalvelu on poissa käytöstä tulevana viikonloppuna. Käyttökatko alkaa la 18.5.2019 klo 15.00

Palvelimen huollon takia Netta-verkkopalvelussa on käyttökatko, joka alkaa lauantaina 18.5.2019 klo 15.00. Käyttökatko päättyy sunnuntaihin 19.5.2019 klo 15.00 mennessä. Työttömyyskassa pahoittelee käyttökatkon kassa-asioinnille aiheuttamaa mahdollista haittaa.

Tiedote jäsenille 29.4.2019

Työttömyyskassan käsittely on viimeisen parin viikon aikana pahoin ruuhkautunut. Pyrimme purkamaan hakemusjonoja tehostetuin toimin mahdollisimman nopeasti.

Terveisin

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa

Huhtikuusta alkaen osa-aikaisen tai satunnaisen työn palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Jotta päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea, on täytynyt kuitenkin aina odottaa palkan maksua. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Muutos tulee voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehty työ huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun työstä maksetaan palkka.

Käytännössä voimaantulon vaikutus etuuteesi riippuu hakujaksostasi ja palkanmaksupäivistäsi. Jos ensimmäiselle huhtikuun puolelle sijoittuvalle hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää, on mahdollista, että saat etuuden tältä jaksolta täytenä. Voimaantulon kohdalla on hyvä huomata myös se, että samaa palkkaa ei huomioida etuudessa kahteen kertaan. Jos tietty palkanosa on huomioitu ansainta-ajan perusteella maaliskuussa, se ei vaikuta etuuteen maksupäivän mukaan huhtikuussa.

Vuonna 2018 suoritetut sivutoimiset opinnot voidaan joissakin tilanteissa lukea aktiivisuudeksi

Jos työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen seurantajakso päättyy tämän vuoden puolella, aktiivisuusedellytykseen luetaan myös viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot.

Työttömyysturva muuttui vuodenvaihteessa siten, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot alkoivat kerryttää aktiivisuusedellytystä. Muutos tuli voimaan siten, että sivutoimiset opinnot otetaan huomioon, jos aktiivisuuden tarkastelujakso päättyy 31.12.2018 tai sen jälkeen.

Lyhtykestoiset opinnot on voinut aloittaa vasta aikaisintaan 31.12.2018, joten niitä ei ole voinut kertyä viime vuoden aikana.

Sivutoimisia opintoja voivat olla esimerkiksi avoimen yliopiston opinnot tai kielikurssit. Työttömyyskassa voi saada tiedon sivutoimisista opinnoista TE-toimistosta, mutta aktiivisuusedellytyksen vuoksi asiasta on aina hyvä mainita myös hakemuksessa. Erityisesti viime vuoden osalta on mahdollista, että kovin pienimuotoista opinnoista ei ole ilmoitettu. Ilmoittamalla opintosi hakemuksessa varmistat, että opinnot huomioidaan aktiivisuusedellytyksessä.

Ammattiliiton, kuntien, järjestöjen ja työnantajien järjestämä toiminta ei välttämättä kerrytä aktiivisuusedellytystä vielä huhtikuussa

Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Jos aktiivisuuden seurannan kolme kuukautta kestävä tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi liiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa.

Tietoa ansiopäivärahan verotuksesta

Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden 2019 alussa. Palkan verokorttia ei ole siis tarpeen lähettää työttömyyskassalle ellei hakemuksen käsittelijä sitä erikseen pyydä.

Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa olipa kyseessä tavallinen tai muutosverokortti.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.

Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Palvelussa voit tulostaa verokortin itse tai lähettää sen postitse valitsemaasi osoitteeseen. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan  PAUn työttömyyskassalle.

Kansallinen tulorekisteri työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Tässä vaiheessa tulorekisteriä alkavat käyttää mm. Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset sekä ETK.

Toisessa vaiheessa, vuonna 2020, käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Työttömyyskassan jäsenen tulee siis vuoteen 2020 saakka edelleen ilmoittaa työttömyyskassalle palkkatietonsa hakemuksensa liitteenä kuten tähänkin saakka. Työttömyyttä edeltävät tulot ilmoitetaan palkkatodistuksella ja soviteltua päivärahaa hakevat osa-aikaisesti työskentelevät toimittavat kassalle hakujaksoa vastaavan tilinauhan normaaliin tapaan.

Lakimuutos helpottaa työttömän lyhytkestoista opiskelua

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen koskien lyhytkestoista päätoimista opiskelua työttömyysetuudella. Muutos tulee voimaan 31.12.2018.

Lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät päätoimiset opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25 vuotta vanha ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta.

Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto. Jos aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella, aktiivisuusedellytys kertyy opintojesi ajalta. Aktiivisuusedellytykseen luetaan vuodenvaihteesta alkaen myös sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Asiakaspalvelun aukioloajat muuttuvat 3.12.2018 alkaen

Työttömyyskassan asiakaspalvelun aukioloajat muuttuvat 3.12.2018 alkaen. Asiakaspalvelu on avoinna päivittäin klo 9.-12.00 ja klo 13.-15.00. Lounasaikaan asiakaspalvelu suljettuna aikavälillä klo 12.00-13.00.

Netta-verkkopalvelu avataan 24.10.2018

Työttömyyskassan uusi Netta-verkkopalvelu otetaan käyttöön keskiviikkona 24.10.2018. Palvelun käynnistämisen vuoksi verkkoasiointiin tulee lyhyt käyttökatko klo 9.30.

Uuteen Netta-verkkopalveluun kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin aiempaankin työttömyyskassan sähköiseen palveluun . Ohjeita uuden verkkopalvelun eri toimintojen käyttämiseen löydät kirjauduttuasi sisään Netta-palveluun.

Mikäli olet tallentanut vanhan palvelun osoitteen selaimesi kirjanmerkkeihin, kannattaa tämä kirjanmerkki poistaa ja korvata uuden Netta-palvelun osoitteella.