Puhelinpalvelu on peruttu ti 29.9.2020

Työttömyyskassan puhelinpalvelu on peruttu tiistaina 29.9.2020 henkilökunnan koulutustilaisuuden vuoksi.

Finanssivalvonnan kuulutus Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan sulautumisesta Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien

Kuulutus

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa ja Kuljetusalan Työttömyyskassa ovat edustajiston kokouksissaan 13.8.2020 ja 14.8.2020 hyväksyneet sopimuksen Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan sulautumisesta Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 30.9.2020 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2020

Satu Luojola
lakimies

 

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021

Työttömyyskassojen edustajistot ovat päättäneet työttömyyskassojen yhdistymisestä sekä sulautumisluvan hakemisesta Finanssivalvonnalta. Lupaa haettaessa pyydetään sulautumisen rekisteröintiä Finanssivalvonnan työttömyyskassarekisteriin sekä sääntömuutosten vahvistamista.

Työttömyyskassan nimenä säilyy Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee kuljetus-, logistiikka- tai viestinvälitysaloilla, niihin liittyvillä ammattialoilla tai näihin liittyvissä toimihenkilötehtävissä.

Kuljetusalan Työttömyyskassassa on sulautumisen jälkeen noin 42 000 jäsentä.

Yhdistymisellä vahvistetaan työttömyyskassan jäsenten palvelua. Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä toimenpiteitä. Jäsenten työttömyysturva ja oikeus etuuksiin jatkuu uudessa kassassa kuten ennen sulautumista.

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa kassanjohtaja Annika Skogberg
puh. 045 7730 1023 ja

Kuljetusalan Työttömyyskassan kassanjohtaja Anne Liikanen
puh. 050 595 6707

Miten täytetään hakemus lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla.

Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen kyseiseltä viikolta. Jos lomautus kestää tätä pidenpään, täytä hakemukset kalenterikuukauden jaksoissa, kuitenkin niin, että jos kuukausi päättyy keskelle viikkoa, hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka.

Esim 1. Lomautus ajalle 15.6.-21.6.2020.

Täytä hakemus ajalle 15.6.-21.6.2020

Esim 2. Lomautus lyhennetylle työviikolle ajalla 8.6.-30.9.2020

Täytä hakemukset ajalle 8.6.-5.7.2020, 6.7.-2.8.2020 ja 3.8.-6.9.2020 ja 7.9.-4.10.2020.

Jos sinut on lomautettu kokonaan kokoaikatyöstä, voit täyttää ensimmäisen hakemuksen kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja jatkossa aina joko neljän täyden kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos kokoaikainen lomautus kestää kokonaisuudessaan alle neljä viikkoa, täytä hakemus koko lomautusajalta.

Hakemuksen liitteet

Kassalle tulee toimittaa  hakemuksen liitteenä lomautusilmoitus, TE-toimiston antama työvoimapolittinen lausunto sekä lomautuskuukauden palkkalaskelma (jos lomautusilmoituksesta ei ilmene tarkemmin yksittäiset lomautuspäivät). Lausunto lähetetään kassalle sähköisesti TE-toimistosta, pidä vain huoli, että työnhakusi on voimassa heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Mikäli työsuhteesi on toistaiseksi voimassaoleva, työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia jokaisella työviikolla ja viimeisen puolen vuoden aikana ei ole ollut palkattomia poissaoloja, kassa voi käyttää työantajasi tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja. Muussa tapauksessa tulee palkkatodistus toimittaa kassalle.

 

Suojaosan korottaminen ja parannus liikkuvuusavustukseen on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia.

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa.

Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustus pitkiin työmatkoihin

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään 2 kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut 2 tuntia jo aiemmin.

2 tunnin työmatkaedellytys koskee lain voimaantulon jälkeen ja ennen 1.11.2020 alkavia työsuhteita. Voimaantulopäivämäärä varmistuu, kun laki on vahvistettu.

 

Lähde: TYJ

Netta-verkkopalvelun hakemusarkisto on jälleen avattu

Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkistoa koskenut tietoturvahaavoittuvuus on saatu korjattua ja työttömyyskassan sähköinen hakemus-ja liitearkisto on jälleen jäsenten käytössä.

Järjestelmätoimittaja Digian mukaan PAUn työttömyyskassan verkkopalvelussa tietoturvahaavoittuvuutta ei ole käytetty hyväksi. Selvitys on tehty järjestelmän lokitietojen perusteella.

 

Työttömyysturvaan on tehty uusia väliaikaisia muutoksia koronaepidemiasta johtuen ja lisää on jo suunnitteilla

Toukokuussa on hyväksytty välikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa työttömyysturvahakemusten käsittelyä, sillä työttömyysturvahakemuksten määrä on kassoissa noussut koronavirustilanteen vuoksi.

Työttömyysturvalakiin on hyväksytty seuraavat muutokset ajalle 11.5.-31.10.2020

  • Tulot huomioidaan neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta sellaisenaan, kun maksetaan soviteltua päivärahaa, vaikka maksettavaan ajanjaksoon sisältyisi aikoja, joilta päivärahaan ei ole oikeutta.
  • Päivärahaa voidaan tarvittaessa maksaa ennakkoon enintään kuudelta kuukaudelta ilman varsinaista etuuspäätöstä.
  • Yrittäjän tulot voidaan huomioida poikkeuksellisesti hakijan oman ilmoituksen perusteella verotuspäätöksen sijaan, jos tulot ovat  olennaisesti muuttuneet koronaepidemian vuoksi.

Vireillä ovat seuraavat määräajan voimassaolevat lakimuutokset:

  • työtulojen suojaosan nostaminen kalenterikuukauden hakujaksolla 300 euroasta 500 euroon ja neljän viikon hakujaksolla 279 eurosta 465 euroon
  • liikkuvuusavustusta voisi saada, jos edestakainen työmatka kokoaikatyössä olisi yli kaksi tuntia päivässä. Nykyisin liikkuvuusavustusta voi saada, jos edestakainen työmatka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Liikkuvuusavustuksen saaminen helpottuisi siis kokoaikatyötä tekevillä.

Hakemus- ja liitearkisto on väliaikaisesti poistettu käytöstä verkkopalvelussa ilmenneen häiriön vuoksi

Työttömyyskassan Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkisto on tilapäisesti poistettu käytöstä siinä ilmenneen tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Tietoturvahaavoittuvuus on koskenut ainoastaan hakemus- ja liitearkistoa ja tällä hetkellä verkkopalvelua voi turvallisesti käyttää.

Voit lähettää verkkopalveluun hakemuksia ja liitteitä aivan normaalisti sekä olla kassaan yhteydessä viestipalvelun kautta. Tällä hetkellä järjestelmässä ei näy aiemmin lähetettyjen hakemusten ja liitteiden tietoja, mutta tästä ei tarvitse huolestua eikä ryhtyä sen vuoksi toimenpiteisiin.

Hakemusarkisto tullaan palauttamaan takaisin käyttöön mahdollisimman pian. Työttömyyskassa pahoittelee mahdollisesti kassa-asiointiin koitunutta haittaa!

Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset

Työttömyysturvalakiin on tehty seuraavat määräajan voimassaolevat muutokset:

– Ansiopäivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä ja omavastuuaika (5 arkipäivää), kuluu samanaikaisesti kuin päivärahaa maksetaan. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020.

– Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, mikäli henkilö ei ole ehtinyt täyttää normaalia 26 viikon työssäoloehtoa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.

– Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti.

Muutokset tulevat voimaan 15.4.2020, mutta niitä sovelletaan jo 16.3.2020 alkaneisiin lomautus- ja työttömyysjaksoihin.

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-30.6.2020.

Kassanjohtajan tiedote PAUn työttömyyskassan käsittelytilanteesta 3.4.2020

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassassa käsittelytilanne on edelleen erinomainen ja käsittelemme kuluvan viikon aikana saapuneita hakemuksia. Tarkistathan ajankohtaisen käsittelytilanteen täältä.

Seuraamme päivittäin alan työllisyystilannetta, joka tällä hetkellä näyttää hyvältä. Emme näillä näkymin odota suuria määriä uusia työttömyyshakemuksia. Olemme jo pandemian alkuvaiheessa lisänneet puhelinpalveluaikoja lähes kolminkertaisesti, jotta jäsenemme tavoittaisivat meidät paremmin.

Valmistaudumme auttamaan meitä lähellä olevia työttömyyskassoja hakemusruuhkien purkamisessa. Uskomme selviytyvämme myös tästä työstä, kunhan pidämme huolta omasta terveydestämme.

Työttömyyskassat ja KELA ovat tehneet tiivistä yhteistyötä STM:n ja ministeri Aino-Kaisa Pekosen kanssa löytääkseen tapoja turvata jokaisen lomautetun ja työttömän perustoimeentulo koronakriisin aikana. Tilanne on vaikea ja vaatii erityisiä toimia, mutta selviämme kyllä.

 

Annika Skogberg
Kassanjohtaja