Maksuliikenteessä on ollut häiriö pe 19.7.2019

Osuuspankin maksuliikenteessä on ilmennyt häiriö perjantaina 19.7.2019. Häiriö on pankissa saatu korjattua ja ansiopäivärahojen maksatukseen ei tästä aiheutunut viivettä.

Kassan asiakaspalvelupiste suljetaan remontin vuoksi

Kassan asiakaspalvelupiste Siltasaarenkadulla suljetaan 10.7.2019 lukien remontin vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan asiakaspalvelupiste on suljettuna muutoman viikon.

Remontin aikana meidät tavoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta, sähköpostitse sekä puhelimitse päiviystysaikoina (tiistaisin klo 13-15, torstaisin klo 9-11).

Juhannuksen aukioloajat

Työttömyyskassan asiakaspalvelu suljetaan torstaina 20.6.2019 klo 12.00. Juhannusaattona perjantaina 21.6.2019 työttömyyskassa on suljettu.

Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassa toivottaa kaikille aurinkoista juhannusta!

Puhelinpalvelu siirtyy kesäaikaan

Työttömyyskassan puhelinpalvelussa noudatetaan kesäpäivystysaikoja 1.6.-31.8.2019. Puhelinpäivystys on kesäkuukausina tiistaisin klo 13.00-15.00 ja torstaisin klo 9.00-11.00. Työttömyyskassan väki toivottaa hyvää alkanutta kesää!

Tiedote jäsenille 29.4.2019

Työttömyyskassan käsittely on viimeisen parin viikon aikana pahoin ruuhkautunut. Pyrimme purkamaan hakemusjonoja tehostetuin toimin mahdollisimman nopeasti.

Terveisin

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa

Huhtikuusta alkaen osa-aikaisen tai satunnaisen työn palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Jotta päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea, on täytynyt kuitenkin aina odottaa palkan maksua. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Muutos tulee voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehty työ huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun työstä maksetaan palkka.

Käytännössä voimaantulon vaikutus etuuteesi riippuu hakujaksostasi ja palkanmaksupäivistäsi. Jos ensimmäiselle huhtikuun puolelle sijoittuvalle hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää, on mahdollista, että saat etuuden tältä jaksolta täytenä. Voimaantulon kohdalla on hyvä huomata myös se, että samaa palkkaa ei huomioida etuudessa kahteen kertaan. Jos tietty palkanosa on huomioitu ansainta-ajan perusteella maaliskuussa, se ei vaikuta etuuteen maksupäivän mukaan huhtikuussa.

Vuonna 2018 suoritetut sivutoimiset opinnot voidaan joissakin tilanteissa lukea aktiivisuudeksi

Jos työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen seurantajakso päättyy tämän vuoden puolella, aktiivisuusedellytykseen luetaan myös viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot.

Työttömyysturva muuttui vuodenvaihteessa siten, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot alkoivat kerryttää aktiivisuusedellytystä. Muutos tuli voimaan siten, että sivutoimiset opinnot otetaan huomioon, jos aktiivisuuden tarkastelujakso päättyy 31.12.2018 tai sen jälkeen.

Lyhtykestoiset opinnot on voinut aloittaa vasta aikaisintaan 31.12.2018, joten niitä ei ole voinut kertyä viime vuoden aikana.

Sivutoimisia opintoja voivat olla esimerkiksi avoimen yliopiston opinnot tai kielikurssit. Työttömyyskassa voi saada tiedon sivutoimisista opinnoista TE-toimistosta, mutta aktiivisuusedellytyksen vuoksi asiasta on aina hyvä mainita myös hakemuksessa. Erityisesti viime vuoden osalta on mahdollista, että kovin pienimuotoista opinnoista ei ole ilmoitettu. Ilmoittamalla opintosi hakemuksessa varmistat, että opinnot huomioidaan aktiivisuusedellytyksessä.

Ammattiliiton, kuntien, järjestöjen ja työnantajien järjestämä toiminta ei välttämättä kerrytä aktiivisuusedellytystä vielä huhtikuussa

Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Jos aktiivisuuden seurannan kolme kuukautta kestävä tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi liiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa.

Tietoa ansiopäivärahan verotuksesta

Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden 2019 alussa. Palkan verokorttia ei ole siis tarpeen lähettää työttömyyskassalle ellei hakemuksen käsittelijä sitä erikseen pyydä.

Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa olipa kyseessä tavallinen tai muutosverokortti.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.

Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Palvelussa voit tulostaa verokortin itse tai lähettää sen postitse valitsemaasi osoitteeseen. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan  PAUn työttömyyskassalle.

Kansallinen tulorekisteri työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Tässä vaiheessa tulorekisteriä alkavat käyttää mm. Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset sekä ETK.

Toisessa vaiheessa, vuonna 2020, käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Työttömyyskassan jäsenen tulee siis vuoteen 2020 saakka edelleen ilmoittaa työttömyyskassalle palkkatietonsa hakemuksensa liitteenä kuten tähänkin saakka. Työttömyyttä edeltävät tulot ilmoitetaan palkkatodistuksella ja soviteltua päivärahaa hakevat osa-aikaisesti työskentelevät toimittavat kassalle hakujaksoa vastaavan tilinauhan normaaliin tapaan.