Juhannuksen aukioloajat

Työttömyyskassan asiakaspalvelu on avoinna seuraavasti:

21.6.2018 avoinna klo 13 asti
22.6.2018 suljettu

Handelsbankenin maksut viivästyvät

Hakijat, joilla on Handelsbankenin tili, saavat päivärahamaksunsa myöhässä. Handelsbanken selvittää myöhästymisen syytä.

Salattu sähköpostiyhteys avattu viranomaisille

Kassan kotisivuille, yhteystietoihin, on nyt lisätty linkki, jonka kautta viranomaiset, esimerkiksi Kela, työantajat ja palkanlaskijat voivat lähettää tietoturvallisesti sähköpostia työttömyyskassalle. Jäsenten asiointi tapahtuu edelleen parhaiten käyttämällä kassan sähköistä verkkopalvelua, johon kirjaudutaan jäsennumeroa käyttäen.

Kassan rekisteriseloste päivitetty

Kassan sivuille on päivitetty EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Poikkeuksia työttömyyskassan aukioloaikoihin

Työttömyyskassan asiakaspalvelu on avoinna seuraavasti:

21.6.2018 avoinna klo 13 asti
22.6.2018 suljettu

1.5.-31.8.2018 Kesäaukioloajat
MA-TO klo 9.00-15.00
PE klo 9.00-14.00

Muutos työttömyyskassan yhteystietoihin

Työttömyyskassan telefaksi poistuu käytöstä 1.4.2018 alkaen.

Mitä mieltä olet aktiivimallista? Reitti-lehti etsii haastateltavaa.

Huhtikuun Reitti-lehteen on tulossa kirjoitus aktiivimallista. Kirjoitusta varten etsitään PAUlaista työtöntä, joka haluaisi kertoa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan aktiivimallista.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Reitti-lehden päätoimittajaan Juha Pöyryyn. Hänelle voit soittaa numeroon 040 356 0567 tai lähettää sähköpostia juha.poyry@pau.fi

Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.

Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Palvelussa voit tulostaa verokortin itse tai lähettää sen postitse valitsemaasi osoitteseen. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Työttömien aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta työmarkkinoilla aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Aktiivisuuden seurannan hoitavat työttömyysetuuden maksajat eli työttömyyskassat ja Kela.

Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

On kuitenkin joitakin poikkeavia tilanteita, jolloin työtön on vapautettu aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos henkilö on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa siihen päätöstä tai jos henkilö jo saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettävää etuutta. Vapautuksen saa myös sellainen henkilö, joka työskentelee omais- tai perhehoitajana. Aktiivisuutta ei seurata tai etuuden tasoa alenneta, jos henkilön yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

 

Aktiivisuusedellytys täyttyy 65 maksupäivän aikana, jos henkilö

  • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli 241 euroa (vuonna 2018)
  • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Esimerkki 1.

Etuutta maksetaan ajalle 1.1. – 31.3.2018 jokaiselta päivältä täytenä tai vähennettynä yhteensä 65 päivältä. 1.4.2018 lukien alkaa uusi 65 päivän seurattava jakso.

Päivärahaa ei leikata 1.4.2018 alkaen jos etuuden saaja on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen ajalla 1.1. – 31.3.2018. Mikäli hän ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä päivärahaa leikataan 1.4.2018 alkaen 4,65 prosenttia.

 

Esimerkki 2.
Etuutta maksetaan ajalla 1.1. – 28.2.2018 täytenä tai vähennettynä yhteensä 43 päivältä. Ajalla 1. – 31.3.2018 päivärahaa maksetaan 1 päivältä. Ajalla 1. – 30.4.2018 päivärahaa maksetaan yhteensä 21 päivältä. Ajalla 1.1. – 30.4.2018 henkilölle on maksettu päivärahaa yhteensä 65 maksupäivältä. Uusi 65 päivän seurattava aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.5.2018 alkaen.

Päivärahaa ei leikata 1.5.2018 alkaen jos etuuden saaja on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen ajalla 1.1. – 30.4.2018. Mikäli hän ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä, päivärahaa leikataan 1.5.2018 alkaen 4,65 prosenttia.

 

Esimerkki 3.

Päivärahaa maksetaan ajalle 1.1 – 4.2.2018 täytenä tai vähennettynä yhteensä 25 päivältä. 11.2.2018 henkilön työssäoloehto täyttyy tai henkilö vastaanottaa yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön.

Tällaisen tilanteen jälkeen tarkastelujakso alkaa aina alusta, ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta, ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

 

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen ja kaikkeen osa-aikatyöhön

 Liikkuvuusavustuksella voidaan korvata työmatkan kuluja ja tukea työn perässä muuttamista.

Liikkuvuusavustus laajenee vuoden 2018 alussa niin, että avustusta voi saada myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Avustusta voi hakea, jos menee alkavaan työhön liittyvään koulutukseen tai muuttaa koulutukseen osallistumisen vuoksi ennen varsinaisen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa ensin koulutuksen ja sen jälkeen työsuhteen perusteella.

Liikkuvuusavustusta voi 1.1.2018 lukien saada myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Osa-aikatyötä tekevälle liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta ei voi saada enimmäiskestoa pidemmältä ajanjaksolta, vaikka etuutta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä.

Perheellisillä liikkuvuusavustuksen taso nousee ensi vuonna, sillä etuuteen voidaan vuoden alusta lukien maksaa lapsikorotusta ansiopäivärahan tapaan. Liikkuvuusavustukseen voivat lisäksi kaikki ensi vuoden alusta lukien saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta. Korotusosa työmatkan pituuden perusteella on 4,74 euroa päivässä (vuoden 2017 taso).

Myös liikkuvuusavustuksen hakusäännökset muuttuvat ja avustusta voi vuoden 2018 alusta lukien hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua. Tähän asti liikkuvuusavustusta on tullut hakea ennen työsuhteen alkamista. Jatkossa liikkuvuusavustus tulee hakea kolmen kuukauden sisällä haettavasta jaksosta, aivan kuten ansiopäivärahaakin.