Entries by stakav

Kassan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Erityisesti oltiin tyytyväisiä hakemusten käsittelyn luotettavuuteen. PAU työttömyyskassassa tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus web-kyselynä marraskuussa 2016. Kysely lähetettiin 2000 jäsenelle ja kaikkiaan 374 kassan jäsentä vastasi kyselyyn (19 %) vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia. Kyselyllä selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä muun muassa kassan antamien päätösten luotettavuuteen ja nopeuteen, asiakaspalveluun, puhelinpäivystykseen sekä verkkopalvelun toimivuuteen. Vastauksissa käytettiin arvoasteikkoa 1=Heikko, […]

Jäsenmaksu 2017

Kassan vuoden 2017 jäsenmaksuprosentti on 0,60 % jäsenen ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista ja kassan maksamista etuuksista kassan sääntöjen mukaisesti. Muista kuin kassan maksamista sosiaalietuuksista jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että jäsen itse ilmoittaa asiasta kassan jäsenrekisteriin Web-lyytin kautta tai puhelmitse numerossa (09) 6131 1719 tai (09) 6131 1724. Saat vähentää sekä ammattiliiton, että työttömyyskassan jäsenmaksun […]

Lakimuutokset 1.1.2017

Keston lyhentäminen, omavastuuajan pidentäminen ja korotusosien muuttaminen Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään. Pitkän työhistorian perusteella […]