Entries by Sara

Hallituksen esitys työttömyysturvan tasokorotuksesta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perusturvaetuuksiin tehtävästä tasokorotuksesta. Muutos vaikuttaisi myös ansiopäivärahaan, sillä ansiopäivärahan perusosan suuruutta säätelee peruspäivärahan määrä. Hallituksen esityksen mukaan korotuksen suuruus perusosaan olisi noin 20 euroa kuukaudessa ja se tulisi voimaan ensi vuodenvaihteessa. Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimalla osalla ansiopäivärahan saajia korotuksen suuruus tulisi olemaan noin 11 euroa kuukaudessa. […]

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan jäsentyytyväisyystutkimus 2019

Kutsu vastata jäsentyytyväisyyskyselyyn on lähetetty sähköpostitse henkilöille, jotka ovat saaneet Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassasta jotakin etuutta. Kutsuviesti sisältää henkilökohtaisen linkin kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kyselyyn voi vastata aikavälillä 1.-14.10.2019. Tiedot käsitellään ulkopuolisen tutkimusyrityksen toimesta nimettöminä ja luottamuksellisina. Tutkimuksen tulokset raportoidaan yhteenvetona siten, että yksittäisiä vastauksia ei pystytä tunnistamaan. Vastaajien kesken arvotaan 3 kpl […]

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi. Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun […]

Osa-aikatyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkanmaksupäivänä

1.4.2019 alkaen astui voimaan työttömyysturvaa koskeva lakimuutos, jonka johdosta siirryttiin ansaintaperusteisesta työtulon sovittelusta maksuperusteiseen sovitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä ansaittu palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vähentävästi vasta siinä vaiheessa, kun palkka on maksettu. Lyhennetylle työviikolle lomautettujen henkilöiden kohdalla käytössä on edelleen ansaintaperusteinen sovittelu. Lakimuutos on tehty lisäämään tulojen säännöllisyyttä osa- ja keikkatyötä tekevillä. […]

Juhannuksen aukioloajat

Työttömyyskassan asiakaspalvelu suljetaan torstaina 20.6.2019 klo 12.00. Juhannusaattona perjantaina 21.6.2019 työttömyyskassa on suljettu. Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassa toivottaa kaikille aurinkoista juhannusta!

Puhelinpalvelu siirtyy kesäaikaan

Työttömyyskassan puhelinpalvelussa noudatetaan kesäpäivystysaikoja 1.6.-31.8.2019. Puhelinpäivystys on kesäkuukausina tiistaisin klo 13.00-15.00 ja torstaisin klo 9.00-11.00. Työttömyyskassan väki toivottaa hyvää alkanutta kesää!