Entries by Sara

Miten täytetään hakemus lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla. Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen […]

Suojaosan korottaminen ja parannus liikkuvuusavustukseen on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia. Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa. Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. […]

Netta-verkkopalvelun hakemusarkisto on jälleen avattu

Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkistoa koskenut tietoturvahaavoittuvuus on saatu korjattua ja työttömyyskassan sähköinen hakemus-ja liitearkisto on jälleen jäsenten käytössä. Järjestelmätoimittaja Digian mukaan PAUn työttömyyskassan verkkopalvelussa tietoturvahaavoittuvuutta ei ole käytetty hyväksi. Selvitys on tehty järjestelmän lokitietojen perusteella.  

Työttömyysturvaan on tehty uusia väliaikaisia muutoksia koronaepidemiasta johtuen ja lisää on jo suunnitteilla

Toukokuussa on hyväksytty välikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa työttömyysturvahakemusten käsittelyä, sillä työttömyysturvahakemuksten määrä on kassoissa noussut koronavirustilanteen vuoksi. Työttömyysturvalakiin on hyväksytty seuraavat muutokset ajalle 11.5.-31.10.2020 Tulot huomioidaan neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta sellaisenaan, kun maksetaan soviteltua päivärahaa, vaikka maksettavaan ajanjaksoon sisältyisi aikoja, joilta päivärahaan ei ole oikeutta. Päivärahaa voidaan tarvittaessa maksaa ennakkoon enintään kuudelta […]

Hakemus- ja liitearkisto on väliaikaisesti poistettu käytöstä verkkopalvelussa ilmenneen häiriön vuoksi

Työttömyyskassan Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkisto on tilapäisesti poistettu käytöstä siinä ilmenneen tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Tietoturvahaavoittuvuus on koskenut ainoastaan hakemus- ja liitearkistoa ja tällä hetkellä verkkopalvelua voi turvallisesti käyttää. Voit lähettää verkkopalveluun hakemuksia ja liitteitä aivan normaalisti sekä olla kassaan yhteydessä viestipalvelun kautta. Tällä hetkellä järjestelmässä ei näy aiemmin lähetettyjen hakemusten ja liitteiden tietoja, mutta tästä ei tarvitse […]

Työttömyyskassa on suljettu 21.-22.5.2020

Työttömyyskassa on suljettuna helatorstaina sekä sen jälkeisenä perjantaina 21.-22.5.2020. Helatorstaina 21.5.2020 ei myöskään ole puhelinpalvelua. Työttömyyskassalle voi kuitenkin lähettää hakemuksia ja liitteitä verkkopalvelun kautta myös ajalla 21.-22.5.2020.

Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset

Työttömyysturvalakiin on tehty seuraavat määräajan voimassaolevat muutokset: – Ansiopäivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä ja omavastuuaika (5 arkipäivää), kuluu samanaikaisesti kuin päivärahaa maksetaan. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020. – Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, mikäli henkilö ei ole ehtinyt täyttää normaalia 26 viikon työssäoloehtoa. Muutos koskee niitä […]

Kassanjohtajan tiedote PAUn työttömyyskassan käsittelytilanteesta 3.4.2020

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassassa käsittelytilanne on edelleen erinomainen ja käsittelemme kuluvan viikon aikana saapuneita hakemuksia. Tarkistathan ajankohtaisen käsittelytilanteen täältä. Seuraamme päivittäin alan työllisyystilannetta, joka tällä hetkellä näyttää hyvältä. Emme näillä näkymin odota suuria määriä uusia työttömyyshakemuksia. Olemme jo pandemian alkuvaiheessa lisänneet puhelinpalveluaikoja lähes kolminkertaisesti, jotta jäsenemme tavoittaisivat meidät paremmin. Valmistaudumme auttamaan meitä lähellä olevia työttömyyskassoja […]

Osa työttömyysturvalain lomautettuihin liittyvistä muutoksista on hyväksytty

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Tällä muutoksella on tarkoitus nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja myös otettava vastaan heille tarjottu työ. Ilmoitautuminen TE-toimistoon tehdään sähköisesti täältä. Voimaantulleet muutokset […]