Entries by Sara

Käyttökatko Netta-verkkopalvelussa ma 21.9.2020 klo 17:00 – 21:00

Netta-verkkopalvelua päivitetään maanantaina 21.9.2020 klo 17.00-21.00. Kyseisellä aikavälillä Netta-verkkopalvelu on poissa käytöstä. Palveluun ei pääse kirjautumaan ja kesken olevat istunnot saattavat katketa. Hakemusten, liitteiden ja viestin lähettäminen kassalle on hyvä ajoittaa toiseen ajankohtaan. Pahoittelemme käyttökatkon aiheuttamaa haittaa kassa-asioinnille.

Huoltokatko Netta-verkkopalvelussa la 12.9.2020 klo 17 alkaen

Netta-verkkopalvelua huolletaan la 12.9.2020 klo 17.00 alkaen ja palvelun huoltokatko jatkuu aina sunnuntaihin 13.9.2020 klo 15.00 saakka. Kyseisellä aikavälillä Netta-verkkopalvelu on suurelta osin poissa käytöstä. Palveluun ei pääse kirjautumaan ja kesken olevat istunnot saattavat katketa. Hakemusten, liitteiden ja viestin lähettäminen kassalle on hyvä ajoittaa toiseen ajankohtaan. Pahoittelemme käyttökatkon aiheuttamaa haittaa kassa-asioinnille.

Finanssivalvonnan kuulutus Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan sulautumisesta Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien

Kuulutus Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa ja Kuljetusalan Työttömyyskassa ovat edustajiston kokouksissaan 13.8.2020 ja 14.8.2020 hyväksyneet sopimuksen Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan sulautumisesta Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle. Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 30.9.2020 mennessä Finanssivalvontaan, PL […]

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021

Työttömyyskassojen edustajistot ovat päättäneet työttömyyskassojen yhdistymisestä sekä sulautumisluvan hakemisesta Finanssivalvonnalta. Lupaa haettaessa pyydetään sulautumisen rekisteröintiä Finanssivalvonnan työttömyyskassarekisteriin sekä sääntömuutosten vahvistamista. Työttömyyskassan nimenä säilyy Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee kuljetus-, logistiikka- tai viestinvälitysaloilla, niihin liittyvillä ammattialoilla tai näihin liittyvissä toimihenkilötehtävissä. Kuljetusalan […]

Miten täytetään hakemus lomautuksen ajalta? Mitä liitteitä lomautetun hakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen täyttäminen lomautuksen ajalta Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhennetylle työviikolle, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su).  Merkitse hakemukseen todelliset tekemäsi työtunnit ja minuutit työpäiville ja lomautuspäiville ilmoita olevasi lomautettu. Näin pyydetään toimimaan, koska enimmäistyöaikaa tarkastellaan viikkokohtaisesti. Päivärahaa ei voida maksaa jos 80 % työaikaraja ylittyy lomautusviikolla. Jos lomautusviikko on yksittäinen, riittää että toimitat kassalle hakemuksen […]

Suojaosan korottaminen ja parannus liikkuvuusavustukseen on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia. Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa. Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. […]

Netta-verkkopalvelun hakemusarkisto on jälleen avattu

Netta-verkkopalvelun hakemus-ja liitearkistoa koskenut tietoturvahaavoittuvuus on saatu korjattua ja työttömyyskassan sähköinen hakemus-ja liitearkisto on jälleen jäsenten käytössä. Järjestelmätoimittaja Digian mukaan PAUn työttömyyskassan verkkopalvelussa tietoturvahaavoittuvuutta ei ole käytetty hyväksi. Selvitys on tehty järjestelmän lokitietojen perusteella.