Entries by Sara

Vuonna 2018 suoritetut sivutoimiset opinnot voidaan joissakin tilanteissa lukea aktiivisuudeksi

Jos työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen seurantajakso päättyy tämän vuoden puolella, aktiivisuusedellytykseen luetaan myös viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot. Työttömyysturva muuttui vuodenvaihteessa siten, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot alkoivat kerryttää aktiivisuusedellytystä. Muutos tuli voimaan siten, että sivutoimiset opinnot otetaan huomioon, jos aktiivisuuden tarkastelujakso päättyy 31.12.2018 tai sen jälkeen. Lyhtykestoiset opinnot on voinut aloittaa vasta aikaisintaan 31.12.2018, joten niitä […]

Ammattiliiton, kuntien, järjestöjen ja työnantajien järjestämä toiminta ei välttämättä kerrytä aktiivisuusedellytystä vielä huhtikuussa

Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Jos aktiivisuuden seurannan kolme kuukautta kestävä tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi liiton järjestämä […]

Tietoa ansiopäivärahan verotuksesta

Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden 2019 alussa. Palkan verokorttia ei ole siis tarpeen lähettää työttömyyskassalle ellei hakemuksen käsittelijä sitä erikseen pyydä. Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa olipa kyseessä tavallinen tai muutosverokortti. Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista. Uuden verokortin saat […]

Kansallinen tulorekisteri työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Tässä vaiheessa tulorekisteriä alkavat käyttää mm. Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset sekä ETK. Toisessa vaiheessa, vuonna 2020, käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Työttömyyskassan jäsenen tulee siis vuoteen 2020 saakka edelleen ilmoittaa työttömyyskassalle palkkatietonsa hakemuksensa […]

Lakimuutos helpottaa työttömän lyhytkestoista opiskelua

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen koskien lyhytkestoista päätoimista opiskelua työttömyysetuudella. Muutos tulee voimaan 31.12.2018. Lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät päätoimiset opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25 vuotta vanha ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Lyhytkestoisten opintojen aikana […]

Joulukuun poikkeavat aukioloajat ja maksupäivät

Joulukuun arkipyhät vaikuttavat työttömyyskassan aukioloaikoihin seuraavasti: Perjantaina 21.12.2018 suljemme klo 12.30. Työttömyyskassan asiakas-ja puhelinpalvelu ovat suljettuna joulun pyhinä 24.-26.12.2018 ja uudenvuoden tienoilla 31.12.2018 ja 1.1.2019. Joulukuun arkipyhät voivat vaikuttaa viivästyttävästi myös ansiopäivärahan maksatukseen. Esimerkiksi 23.12.2018 kassalle saapuva hakemus on aikaisintaan maksussa 2.1.2019 edellyttäen, että se saadaan käsiteltyä 27.12.2018.