Hallitus esittää suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevia lakimuutoksia jatkettaviksi vuoden 2020 loppuun saakka

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin vuoden loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa kuukaudessa (tai vastaavasti 465 euroa neljän viikon sovittelujaksolla) myös loppuvuoden aikana.

Muita työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia on jatkettu vuoden loppuun asti jo aiemmin. Suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevat muutokset olivat puolestaan säädetty päättymään lokakuun lopussa.

Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa olisi siis 300 euroa kuukaudessa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaa 1.1.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia.

Lähde TYJ